instalacje sprężonego powietrzaPiaskowanie metalu polega na działaniu strumienia materiału ściernego poruszanego najczęściej sprężonym powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem na metal, w celu wygładzenia szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Pierwszy proces obróbki strumieniowo-ściernej został zastrzeżony przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Wynik piaskowania jest analogiczny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednak zapewnia bardziej równomierne doczyszczenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych miejscach. Piaskarki zasadniczo składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a następnie mieszanina tłoczona jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni polerowanego metalu. Dysze są dostępne w dużej ilości różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z różnych materiałów, z których najbardziej cieszący się popularnością jest węglik boru, ze względu na jego dużą wytrzymałość na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia niezwykle mobilne i niewielkich rozmiarów, stosowane są do oczyszczania powierzchni, których nie można oczyścić w urządzeniach nieprzenośnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy pamiętać, że piaskowanie powoduje powstanie dużej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z resztek farb i rdzy z piaskowanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu potrzebne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, chroniącej oczy i drogi oddechowe, tak aby drobiny piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.

Zobacz więcej


Copyright © 2018 Fcgol.pl